Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Tijdelijk Agnes v.d. Avoort
Secretaresse: Mies van Iersel
Penningmeester: Wilma Roijackers
Bestuurslid: Betty Jansen
Bestuurslid: Tessie Donders